Czy wodomierze pomagają obniżyć rachunki za z wodociągów?

wodomierz
Instalacja wodomierzy jest bez wątpienia dobrą inwestycją. Każda osoba, która myśli poważnie o oszczędzaniu, musi ją rozważyć. Obecnie także ryczałtowcy przechodzą na wodomierze. Ma to związek z tym, że ryczałtowiec płaci nie tylko za wodę z której skorzystał, lecz również za wodę która przeciekła do gruntu z zardzewiałych rur.

wodomierz
Źródło: flickr.com
Dlatego osoby używające wodomierzy oszczędzają, bo uiszczają opłaty faktycznie za wodę, z której korzystali, a nie za wodę, która przeciekła do gruntu.
Wodomierze są, jak większość osób zapewne wie, urządzeniami służącymi do pomiaru przepływu wody. Często pomagają one również w określeniu stawki za ścieki. Niewątpliwie w tym przypadku, kiedy dom posiada połączenie z miejską kanalizacją. Zwyczajowo jest przyjęte, że liczebność ścieków odpowiada ilości zużytej wody. Dlatego wodomierz pełni także funkcję przy ustalaniu wielkości opłaty za ścieki. Cenę za jeden metr sześcienny zostaje ustalony przez radę miasta lub gminy. Natomiast powinnością zakładu wodociągowego jest oszacowanie, jaką ilość wody w przeciągu miesiąca zużyje 1 osoba. W większości przypadków wynosi ona około od pięciu do siedmiu metrów sześciennych. Oczywiście ma to związek z ilością wykorzystywanej wody. Jedni wykorzystują ją przecież do podlewania trawnika czy mycia auta.

wodomierz
Autor: FreeMind
Źródło: FreeMind
Inni wykorzystują tylko do celów higieny osobistej. A to różnicuje zużycie. Kupując wodomierz musimy zwrócić uwagę na parę zasadniczych kwestii. Przede wszystkim konieczne jest dowiedzenie się w pobliskich wodociągach, czy wodociągi stosują wszędzie takie same wodomierze. Może tak się zdarzyć, że dane przedsiębiorstwo będzie korzystało tylko z wybranego modelu. W takim wypadku należy się przystosować do oczekiwań dostawcy wody. Jeśli kupna dokonuje się osobiście, to trzeba pamiętać o tym, że zadanie jego montażu trzeba zlecić fachowcowi. Nie każdy ma do tego konieczne uprawnienia. Domki jednorodzinne zazwyczaj są zaopatrywane w wodomierze wirnikowe – skrzydełkowe. Wodomierze – (sprawdź wodomierze wielostrumieniowe) jednostrumieniowe instalowane są w przypadku, gdy woda jest doprowadzana jednym strumieniem – dodatkowe informacje na stronie . Jeśli woda dochodzi do wodomierza kilkoma strumieniami, to trzeba zamontować wodomierze (przejdź do oferty) wielostrumieniowe. Inne wodomierze stosuje się do pomiaru wody ciepłej, a inne do zimnej.