O jakie osobowe dane ma prawo poprosić chlebodawca?

Zasada tycząca się zbierania a także przetwarzania danych osobowych pracobiorców będzie jednakowa jak w wypadku danych zebranych od klientów.
Powinniśmy zawsze pamiętać, ażeby nie przechowywać informacji, które nie są umotywowane przepisami.

konferencja

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chlebodawca z pewnością może zażądać od pracobiorcy danych takich jak między innymi: nazwisko, imię, adres zamieszkania, seria oraz numer osobistego dowodu, NIP.

Czy ten tekst jest dla Ciebie pasjonujący? Jeżeli tak, to wejdź także na pomocne opracowania, które posiadają intrygujące dane – one pochłoną Cię kompletnie.

Wypływa to z obowiązków pracodawcy, jakie na niego nakłada choćby regulacja w zakresie podatków. Przedsiębiorca musi także zarejestrować swego pracownika w ZUS. Gdy przedsiębiorca zatrudnia również osoby niepełnosprawne, musi zadbać o zbieranie danych osobowych, jakie stanowić będą uzasadnienie dla beneficjów przysługujących mu z tego tytułu.

zbieranie danych osobowych

Autor: Bosc d’Anjou
Źródło: http://www.flickr.com
W jakich celach pracodawca może spożytkować dane osobowe swoich pracowników? Na pewno może zamieścić na firmowej witrynie online ich nazwisko, imię, służbowy numer telefonu czy też adres e-mail. Chlebodawca nie musi w ogóle pytać swoich pracowników o zgodę na przedstawienie wspomnianych osobowych danych. Niemniej jednak, ażeby mógł zamieścić jakiekolwiek zdjęcie, zawsze konieczna będzie akceptacja pracobiorcy na wykorzystanie jego wizerunku. Odstępstwem jest opublikowanie zbiorowego zdjęcia pracowników – to nie będzie wymagać otrzymania zgody pracobiorców.

Jeżeli idzie o prowadzenie zbiorów informacji osobowych – chlebodawca (jako administrator informacji osobowych) wydaje uprawnienia tylko tym pracownikom, którzy trudnią się ich przetwarzaniem. Jak widać dziedzin, w jakich chlebodawca ma prawo przetwarzać dane swych pracobiorców jest dużo. Każdy z tychże obszarów został uregulowany regulacjami.