W jaki sposób rozpocząć wyliczać i odprowadzać aktualne składki ZUS?

Podejmując pracę w firmie, dostajemy rozmaite formy umów, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem zatwierdzenia umowy o pracę, pracodawca powinien zacząć rozliczać i odprowadzać aktualne składki ZUS. Natomiast niewiele ludzi wie jakie dokładnie i w jakiej wysokości składki winny być opłacane, a jeszcze mniejsza ilość pracujących ma świadomość, że są przypadki, w jakich nawet umowa o dzieło powoduje obowiązki finansowe wobec ZUS.

klik

Autor: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com

Składki obligatoryjne, jakie chlebodawca musi odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wysokość szacowana jest na bazie poborów brutto i jest finansowana w części przez przedsiębiorcę, a w części przez zatrudnionego. ZUS aktualne składki liczone są na podstawie współczynników.

Niniejszy wpis posiada fascynujące dane na prezentowany wątek – jeśli chcesz uzyskać większą ilość wpisów, to odszukaj stronę, która omawia zbliżone zagadnienia.

Płacenie składek jest obowiązkowe, a kto nie wypełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym regulacjami czasie, oraz kto nie dokonuje obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych, oraz imiennych meldunków comiesięcznych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z przepisami, skrócenie okresu wypowiedzenia może być zastosowane tylko w stosunku do pracowników zaangażowanych na bazie umowy o pracę na czas nie oznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia . Jeśli warunek ten nie jest dokonany, to skrócenie wypowiedzenia nie jest możliwe.

Zainteresowała Cię omawiana tematyka? Jeżeli tak, to ponadto zobacz link na witrynie (https://www.tuv.com/poland/pl/kogeneracja.html), która także przedstawia takiego typu teksty. To bez dwóch zdań da Ci do myślenia.

W wypadku skróconego czasu wypowiedzenia zatrudniony ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości zapłaty za pozostałą część okresu wymówienia, to znaczy za jeden, czy też dwa miesiące. Odszkodowanie to przysługuje jednak wyłącznie w przypadku, gdy zmniejszenie nastało z powodu ogłoszenia bankructwa, względnie likwidowania jednostki.

pracownicy

Autor: Texas State Library and Archives Commission
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli skrócenie okresu wypowiedzenia nastąpiło w drodze porozumienia stron, takie żądanie pracującemu nie należy się. Zadośćuczynienie z tytułu skróconego czasu wymówienia jest dochodem zatrudnionego i tym samym podlega ono opodatkowaniu. Sposoby liczenia wielkości odszkodowania z tytułu mniejszego czasu wypowiedzenia pokazuje właściwe rozporządzenie. Więcej na