Zalety stosowania oleju na opał, główne informacje o jego bezpiecznym przechowywaniu.

Jednym z coraz częściej wykorzystywanych w naszych domach paliw stał się olej opałowy. Posiada on dużo plusów, jest paliwem dość tanim, wydajnym oraz ekologicznym. Bardzo często w niejednym domu jednorodzinnym można spotkać instalacje grzewcze dostosowane właśnie do tego rodzaju paliwa.

projekt instalacji

Autor: Armacell
Źródło: Armacell

Ale pamiętać trzeba o jednej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy o tym, że olej opałowy jest łatwopalny. I co się z tym wiąże przechowywanie go na terenie posesji wymaga dobrego zabezpieczenia – http://afg.poznan.pl/oferta/systemy-przewietrzania-230vac/35/cp-03-centrala-przewietrzania-23 -, bo ewentualny pożar mógłby być tragiczny w skutkach. Instalacje które się opierają na oleju opałowym są bardzo niezależne, uzupełnia się jedynie zapas paliwa. W większości przypadków można to zrobić raz w roku, przed zaczęciem sezonu, dostarczającego go zwyczajnie na posesję. I później ten olej jest przechowywany przez wiele miesięcy, do czasu zużycia, i przez ten właśnie czas powinien on być w bezpieczny sposób przechowywany, tak aby nie mógł spowodować przy ewentualnym wycieku jakiegoś ryzyka.

Z tego też powodu też jednym z podstawowych kryteriów bezpiecznego użytkowania instalacji tego typu są odpowiednie, atestowane zbiorniki na olej (jesteśmy tutaj) . Przeważnie są one robione albo z grubego polietylenu, albo ze stalowej blachy. Te ostatnie zbiorniki występują w wersji jedno albo dwupłaszczowe, będą się różnić poziomem bezpieczeństwa. Zbiorniki na paliwo z jednym płaszczem muszą jeszcze być ustawiane w odpowiednich wannach, ma to na celu zapobiegnięcie rozlaniu oleju po pomieszczeniu na wypadek wycieku.

Zbiorniki z dwoma płaszczami są znacznie lepiej chronione przez mechanicznymi uszkodzeniami i bez żadnego problemu można je stosować bezpośrednio w instalacji, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Rolę zabezpieczenia w nich pełni warstwa na zewnątrz, w przypadku uszkodzenia powłoki właśnie ona będzie zatrzymywać olej który się rozlewa. Nowoczesne odmiany zbiorników posiadają dodatkowo specjalny alarm, który będzie informował użytkowników o każdym wycieku i umożliwia sprawną reakcję na pojawienie się niebezpieczeństwa. Więcej na .