Odmiany kruszyw do konstrukcji dróg

W drogowym budownictwie wykorzystuje się szereg surowców pochodzenia naturalnego a także przetworzonych z odpadów poprodukcyjnych jak też wydobywczych.
Przede wszystkim są to kruszywa a także masy ziemne realizujące wymagania jak też normy budowlane, wchodzące w skład materiałów wykorzystywanych do budowy dróg bądź autostrad.

kopalnia
Kruszywo drogowe jest surowcem sypkim pochodzenia organicznego czy mineralnego, uniwersalnie wykorzystywane m.in. do budowy dróg ( Wilków). Ze względu na sposoby jego pozyskiwania rozróżniamy kruszywa naturalne i sztuczne. Naturalne kruszywa to kruszywa pochodzenia mineralnego, rozkruszone w skutku erozji lub otrzymane przez mechaniczne rozdrobnienie litych skał.
Trudni się tym zwykle kopalnia kruszywa (zobacz informacje). Mogą być uszlachetniane w procesie ich przebierania i płukania. Uzyskuje się je z dna rzeczek, jezior a także sztolni piasku oraz żwiru. Kruszywa naturalne dzielą się na żwirowe a także łamane przez mechaniczne rozdrabnianie skał, na przykład grys i tłuczeń. Żwir jest to osadowa skała okruchowa występująca w luźnej postaci, o wielkości od 2 mm do kilku centymetrów. Na ogół używany bywa jako składnik mas bitumicznych wykorzystywanych na nawierzchnie dróg, a również jako surowiec do podbudowy drogi. Grys, jako kruszywo maszynowo rozdrabniane, stosowany jest na warstwy wiążące, wyrównawcze.

Tłuczeń zaś wykorzystywany jest do produkcji nawierzchni kolejowych a także betonów. Jego ziarna są szorstkie, przypominające kształtem kostki lub ochrona pabianice ostrosłupy.