Produkty kredytowe przeznaczone dla starszych

Produkty kredytowe dla osób starszych ciągle nie są w naszej ojczyźnie popularne, lecz rynek systematycznie rośnie.
W 2014 roku ilość umów podpisanych poprzez hipoteczne fundusze zrzeszone w KPF sięgnęła pięciuset.

Po fragmentarycznej regulacji rynku, w części dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego – branża czeka na przepisy w zakresie renty dożywotniej. Są to dwa podobne, jednak równolegle ogromnie różnorodne produkty. Istnieją dwie fundamentalne różnice. Jeśli chodzi o kredyt dla seniora, odbiorca będzie otrzymywać pieniążki przez sprecyzowany w umowie czas. W przypadku renty świadczenie dostaje się do końca życia. Kolejną znaczącą różnicą jest chwila przeniesienia własności majątku. Przy odwróconej hipotece odbiorca dostaje świadczenie, jednak w dalszym ciągu będzie posiadaczem domu albo mieszkania (więcej o kredytach dla seniorów znajdziesz na funduszhipoteczny.pl). W razie dożywotniej renty już w momencie parafowania umowy własność nieruchomość przechodzi na fundusze, jednakże człowiek starszy ma prawo korzystać z owego domu lub złote monety bulionowe mieszkania. Różnica dotycząca własności jest zasadnicza dla przypuszczalnych spadkobierców.
kable

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenie dożywotniej renty, skierowane jest do osób sześćdziesiątego piątego roku życia. Powinni oni mieć prawo własności do nieruchomości. umowa jest prosta, polega na przeniesieniu praw własności do nieruchomości na hipoteczny fundusz w zamian za świadczenie renty dożywotniej (na czym polega renta dożywotnia?). Seniorzy dodatkowo zwolnieni są z prowizji od umowy.

Ażeby otrzymać dożywotnią rentę za dom bądź mieszkanie, posiadacz posiadłości powinien podpisać stosowną umowę z FH. Po jej parafowaniu przez nestora, traci on wszelkie prawa do własności, a przyznana zostaje mu renta dożywotnia.