W jaki sposób efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem?

W obecnych czasach, które cechuje niebywała konkurencja w niemalże każdej dziedzinie gospodarki liczy się efektywność przedsiębiorstwa. Odpowiednie zarządzanie firmą na każdym jej szczeblu jest jednym z istotnych elementów, które składają się na powodzenie przedsiębiorstwa.

W literaturze ale również i w praktyce znajdziemy wiele metod zarządzania, jakie były używane do kierowania biznesem na przestrzeni dekad. Jedną z uznanych a zarazem skutecznych metodologii jest zarządzanie przez cele a więc tak zwane Management By Objectives – czytaj więcej o zarządzaniu przez cele.

Ta wskazówka ze strony zagwarantuje Ci to, że odnajdziesz dużo bardzo użytecznych materiałów – to trochę inny punkt widzenia na taką kwestię.

Jest to program, w którym cele organizacji są jasno zdefiniowane, tak żeby pracownicy mieli konkretny obraz tego, w w jakim kierunku zmierza firma. Cele w firmie, która wykorzystuje działanie MBO są wspólnie definiowane przez menedżerów i podwładnych, a postęp pracy jest regularnie sprawdzany.

informacje

Autor: Eli Christman
Źródło: http://www.flickr.com
Chryzantema wielkokwiatowa

Autor: Dorcia
Niezwykle ważną sprawą w MBO jest egzekwowanie ustalonych reguł w trakcie definiowania celów organizacji (w zgodzie z regułą SMART) – powinny być one umiejscowione w kolejności ich priorytetów, muszą być zgodne z całościową polityką organizacji a także realne do zrealizowania jak również ambitne. Warto nadmienić, że w całość procesu powinni być zaangażowani wszyscy podwładni, a jednostkowy wysiłek podporządkowany jest wspólnemu celowi. Całość MBO można zdefiniować jako model, jaki w końcowym rozrachunku jest wyjątkowo skoncentrowane na osiąganiu założonych rezultatów. W ten sposób niezwykle łatwo można ocenić postępy a tym samym porównać podwładnych na konkretnych stanowiskach.

Warto jednak pamiętać o tym, aby samo dążenie do wykonania celów nie podburzało ducha zespołu i efektywnej współpracy. Dlatego też należy stale sprawdzać czy zarządzanie przez cele w naszej organizacji przynosi zakładany efekt i nie prowadzi do niepotrzebnych konfliktów.