Urlop na wychowanie dziecka jako pauza w pracy

autopodroznicy.com
Urlop na wychowanie dziecka to pauza w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad potomkiem, po tym, jak opiekunowie wykorzystają urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Wielu opiekunów zastanawia się nad tym, czy skorzystać z tego urlopu, czy wrócić do pracy.
wychowawczy]

Urlop wychowawczy w celu pełnienia osobistej opieki nad maluchem jest w stanie wykorzystać każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez czas co najmniej sześciu miesięcy. Do tego okresu wlicza się również czas zatrudnienia u ostatnich chlebodawców. Z urlopu nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na bazie umowy-zlecenia, bądź te, które posiadają zatwierdzone umowy o dzieło i pokrewne, albo prowadzące swoją aktywność gospodarczą. Urlop wychowawczy udzielany jest na prośbę pracującego, a chlebodawca nie może odmówić jego użyczenia. Podanie wolno napisać osobiście, albo skorzystać z gotowych szablonów. Wymogiem jest to, żeby podanie oddać u Pracodawcy co najmniej 21 dni przed przewidywanym rozpoczęciem urlopu.
urlop wychowawczy
Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego może skorzystać mama malucha, ojciec, bądź oboje. Urlop ten może zostać udzielony tak jak matce, jak i tacie dziecka, czy tUrlop (http://polvietravel.com)ego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego jakiemukolwiek z rodziców, lub opiekunów należy się wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu, przepisu tego nie wolno przenieść na drugiego z rodziców, bądź opiekunów. Urlop wychowawczy może być rozłożony na części.

Opiekun, który nie zużył od razu po macierzyńskim pełnego urlopu wychowawczego, jedynie wykorzystał go w dwóch częściach, urlop wychowawczy może rozdzielać tylko na trzy części.