Urlop na wychowanie dziecka jako pauza w pracy

Urlop na wychowanie dziecka to pauza w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad potomkiem, po tym, jak opiekunowie wykorzystają urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Wielu opiekunów zastanawia się nad tym, czy skorzystać z tego urlopu, czy wrócić do pracy.
wychowawczy]
Urlop wychowawczy w celu pełnienia osobistej opieki nad maluchem jest w stanie wykorzystać każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez czas co najmniej sześciu miesięcy. Do tego okresu wlicza się również czas zatrudnienia u ostatnich chlebodawców. Z urlopu nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na bazie umowy-zlecenia, bądź te, które posiadają zatwierdzone umowy o dzieło i pokrewne, albo prowadzące swoją aktywność gospodarczą. Urlop wychowawczy udzielany jest na prośbę pracującego, a chlebodawca nie może odmówić jego użyczenia. Podanie wolno napisać osobiście, albo skorzystać z gotowych szablonów. Wymogiem jest to, żeby podanie oddać u Pracodawcy co najmniej 21 dni przed przewidywanym rozpoczęciem urlopu.
urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego może skorzystać mama malucha, ojciec, bądź oboje.

Serdecznie namawiamy do poznania większej ilości artykułów na ten temat. Jeżeli Cię on intryguje, to zobacz witrynę, na której zaprezentowane są podobne dane.

Urlop ten może zostać udzielony tak jak matce, jak i tacie dziecka, czy też jego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego jakiemukolwiek z rodziców, lub opiekunów należy się wyłączne prawo sprawy rodzinne piotrków trybunalski do jednego miesiąca urlopu, przepisu tego nie wolno przenieść na drugiego z rodziców, bądź opiekunów. Urlop wychowawczy może być rozłożony na części.

Opiekun, który nie zużył od razu po macierzyńskim pełnego urlopu wychowawczego, jedynie wykorzystał go w dwóch częściach, urlop wychowawczy może rozdzielać tylko na trzy części.